slid

نرم افزار بازدید از تخت جمشید در محیط سه بعدی

در این نرم افزار:

  • مجموعه تخت جمشید به صورت کاملا سه بعدی طراحی شده است.
  • همانند یک بازدید واقعی می توان در نقاط مختلف تخت جمشد حرکت کرد.
  • در نقاط مختلف مجموعه، بنای اولیه تخت جمشید بازسازی می شود و امکان مقایسه محیط فعلی و بازسازی شده وجود دارد.
  • پس از نزدیک شدن به هر مکان توضیحات مربوط به آن قسمت شنیده می شود.
  • تمامی خطوط میخی مجموعه تخت جمشید ترجمه شده است.
slid
slid

دانلود نرم افزار از لینک کافه بازار زیر :

slid دانلود از کافه بازار

ویدئو کوتاه از حرکت کاربر در محیط نرم افزار

پشتیبانی نرم افزار

  • شماره تماس : 09159655892
  • ایمیل: persepolis3d@gmail.com